ԱՄՆ BIO-RAD

  • Bio-Rad Bole Genepulserxcell

    Bio-Rad Bole Genepulserxcell

    Bio-Rad Bole Genepulserxcell Electroporation համակարգը կարող է ներմուծել նուկլեոտիդներ, ԴՆԹ-ներ ՌՆԹ-ում, սպիտակուցներ, գլիկաններ, ներկանյութեր և վիրուսային մասնիկներ և այլն պրոկարիոտ և էուկարիոտ բջիջներ:
  • CFX96TOUCH Fluorescent Quantitative PCR instrument

    CFX96TOUCH Լյումինեսցենտային քանակական PCR գործիք

    CFX96Touch ֆլուորեսցենտային քանակական PCR-ն կարող է օգտագործվել նուկլեինաթթվի քանակականացման, գեների արտահայտման մակարդակի վերլուծության, գենային մուտացիայի հայտնաբերման, ԳՄՕ-ի հայտնաբերման և արտադրանքի հատուկ վերլուծության տարբեր հետազոտական ​​ոլորտներում: